28.06.2019 r. zmarł Bogusław Nowacki pracownik OKF w Górze

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bogusława Nowackiego

serdecznego pracownika Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim zmarłego składa Dyrektor oraz Pracownicy Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze .

 

Uprzejmie informujemy, że pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 1 lipca 2019 roku,  o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym w Górze.