Wyłoniono wykonawcę remontu urządzeń skateparku w Górze

WYNIK OGŁOSZENIA
„Wykonanie remontu urządzeń skatepark w Górze”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie remontu urządzeń skatepark w Górze.

Informujemy Państwa, iż jako najkorzystniejszą w postępowaniu wskazano ofertę złożoną przez:
TECHRAMPS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Organki 2, 31-990 Kraków z ceną 111 930,00zł. (brutto).
Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. W badanych okolicznościach prawnych i faktycznych umowa może zostać podpisana i planuje się to na dzień 2019.04.15.

 

2019.04.12.
Z poważaniem
Ryszard Wawer
Dyrektor
Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze