Uwaga szkolenie – patent sternika motorowodnego

Na prośbę leszczyńskiego WOPR przekazujemy informację dotyczącą szkolenia na patent sternika motorowodnego.

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania działań rekreacyjnych lub służbowych, a w szczególności:

1) uzyskanie uprawnień niezbędnych do pracy przy użyciu jednostki motorowodnej,
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności działań na wodzie;
4) kształtowanie właściwej postawy i zachowań na wodzie.

Wymagania formalne
1) Ukończone 14 rok życia,
2) Osoba (niepełnoletnia) ubiegająca się o Patent musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uprawianie turystyki wodnej
3) Dokonanie opłaty szkoleniowej i egzaminacyjnej
Patent uzyskuje
Osoba ubiegająca się o wydanie patentu Sternika Motorowodnego składa za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego następujące dokumenty: zaświadczenie o zdanym egzaminie, wniosek o wydanie patentu, zdjęcie.

Sternik motorowodny – uprawnia
Osoba posiadająca patent Sternika Motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych
1) Po wodach śródlądowych
2) O długości kadłuba do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej
3) Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy silnika do 60 kw

Zgłoszenia prześlij na adres: woprleszno@op.pl

Maksymalna ilość miejsc – 10

Cena – 800 zł
Termin: 13-14 kwietnia 2019 r. ( szkolenie i egzamin ) Nowy Dębiec

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z kursem oraz opłatę egzaminacyjną. Dodatkowo płatne: wydanie patentu

Lidia Wojciechowska – pracownik administracyjny Biura Rejonowego WOPR w Lesznie
tel. 508-171-470