Basen miejski czasowo wyłączony z użytkowania

INFORMUJĘ, ŻE Z W DNIU 2018.07.31 OKOŁO GODZINY 15.00 STWIERDZONO ZANIECZYSZCZENIE NIECKI BASENOWEJ (TZW. INCYDENT KAŁOWY).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, NA PODSTAWIE §3, UST. 1, PKT 1, LIT. C ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH, MAJĄC NA UWADZE ZDROWIE I ŻYCIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU MIEJSKIEGO W GÓRZE, ZOSTAŁA PODJĘTA DECYZJAO CZASOWYM WYŁĄCZENIU OBIEKTU Z UŻYTKOWANIA.

PO WYCZYSZCZENIU BASENU I OTRZYMANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH OBIEKT ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE OTWARTY (PRAWDOPODOBNIE W DNIU 2018.08.03.).

PONADTO INFORMUJĘ, ŻE OSOBY KTÓRE DO DNIA 2018.08.05. ZGŁOSZĄ SIĘ DO KASY Z BILETEM ZAKUPIONYM W DNIU 2018.07.31. ZOSTANĄ NA BASEN WPUSZCZONE BEZ PONOSZENIA DODATKOWYCH OPŁAT.

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ

RYSZARD WAWER