XXXI Turniej Tenisa Stołowego już w marcu

Zapraszamy na turniej tenisa stołowego im. M. Lewandowskiego

REGULAMIN
XXXI OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
IM. M. LEWANDOWSKIEGO
1. Cel:
Celem turnieju jest:
– popularyzacja tenisa stołowego,
– aktywne spędzanie czasu wolnego,
– integracja lokalnej społeczności.
2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 10 marca 2018 roku o godzinie 10:00
Hala Sportowa „Olimpia” przy ul. Poznańskiej 2a w Górze.
3. Kategorie wiekowe:
gra pojedyncza Open,
gra pojedyncza – Oldboy
gra pojedyncza Junior do 18 lat.
4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych
b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt.
c) turniej rozgrywany będzie systemem grupowo – pucharowym
5. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w turnieju do 03 marca 2018 r.
– pod adresem e-mail: mkspogongora@gmail.com
– w hali sportowej „Olimpia” przy ulicy Poznańskiej 2a – od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy hali. ( Poniedziałek – Piątek 6:00-22:00, Sobota – Niedziela 12:00 -20:00),
b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godz. 9:45.

6. Warunki uczestnictwa:
a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i
stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),
b) uczestnik turnieju może brać udział w maksymalnie jednej kategorii wiekowej.
7. Organizator zapewnia:
a) nagrody w postaci medali i dyplomów.
b) wodę i ciepłe napoje
8. Uwagi końcowe
b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
c) w uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza zapisanie do turnieju w dniu zawodów do godziny 9:45.