Korzystanie ze sztucznego lodowiska płatne od 17 stycznia 2018 r.

Wysokość opłat za korzystanie ze sztucznego lodowiska i wypożyczalni łyżew w Górze.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

Harmonogram wejść na lodowisko