Budowa siłowni typu STREET WORKOUT oraz doposażenie siłowni napowietrznej

Na terenie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze trwają prace związane z doposażeniem siłowni napowietrznej oraz budową siłowni typu STREET WORKOUT.


Zakres robót obejmuje:

1.Doposażenie istniejącej siłowni napowietrznej o następujące urządzenia:

 • jeździec konny
 • przywodziciel – odwodziciel
 • twister i steper
 • motylek – rozpiętki
 • ławka skośna
 • młynek ręczny
 • zagospodarowanie terenu: ułożenie kostki betonowej, montaż ławek i koszy na śmieci.

2. Budowę siłowni napowietrznej STREET WORKOUT

 • montaż zestawu siłowni (kpl)
 • ułożenie nawierzchni poliuretanowej pod siłownię
 • montaż oświetlenia dla siłowni istniejącej i budowanej (2 lampy)
 • zagospodarowanie terenu: demontaż istniejącego ogrodzenia, posadzenie żywopłotu, obsadzenie terenu trawą, montaż ławek i koszy na śmieci.