Budowa sztucznego lodowiska przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze

Sztuczne lodowisko powstanie na boisku do siatkówki i koszykówki  znajdującym się na terenie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, przy ul. Sportowej 1. Jego łączna powierzchnia ma wynieść 540 metrów kw. Wartość podpisanej umowy to kwota 478 470,00 zł., a planowany termin zgłoszenia do odbioru końcowego przypada na 22 grudnia 2017 r. Na ten cel gmina Góra pozyskała dofinansowanie w wysokości 214 211,00 zł „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach naboru wniosków prowadzonego przez LGD Ujście Baryczy.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

  •  lodowisko mobilne – agregat z modułem hydraulicznym na sprężarkach scroll, orurowanie z listwami dystansującymi, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa, samoprzymarzalne bandy lodowiska wraz z furtkami dla łyżwiarzy i bramą wjazdową dla rolby,
  •  utwardzenie gruntu pod agregat z kostki betonowej brukowej,
  • utwardzenie terenu przed boiskiem z kostki betonowej brukowej,
  •  montaż ławek – 8 szt., koszy na śmieci – 5 szt.
  •  ogrodzenie agregatu,
  •  mata gumowa zabezpieczająca utwardzenie z kostki,
  •  system nagłośnienia.

W ramach zadania zamontowana zostanie również suszarka do łyżew i butów z możliwością suszenia do 48 par butów, 2 regały na łyżwy, regał paletowy, przenośna ostrzałka do łyżew. Zakupione zostaną figury do nauki jazdy na łyżwach (5 szt.), płozy saneczkowe do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci (10 szt.) oraz 136 par łyżew – 88 hokejowych i 48 figurowych.