Wkrótce ruszą prace przy OKF w Górze

W dniu 5 kwietnia br. Burmistrz Góry podpisała umowę na doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu przy ul. Sportowej 1.

W zakres I etapu robót związanego z wymianą ogrodzenia w północnej części działki, wchodzi: oczyszczenie terenu, demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego, obiektu kasy, istniejącego chodnika, montaż ogrodzenia panelowego, bramy dwu skrzydłowej, furtki, wycinka, uzupełnienie nawierzchni asfaltu, zakup i montaż kostki brukowej.